Ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskā izpēte, atkarībā no būves sarežģītības ietver zondēšanas un urbšanas darbus, laboratoriskos testus un pārskata izstrādi. Izstrādājot ģeotehniskās izpētes pārskatu, tiek rekomendēts atbilstošākais pamatbūves risinājums, ņemot vērā faktiskos grunts un hidroģeoloģiskos apstākļus. Nereti gadās, ka uzsākot izpētes darbus, neparedzētu apstākļu dēļ ir nepieciešams ieviest korekcijas izpētes programmā, tāpēc, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām, silti rekomendējam BK inženiera piesaisti jau projekta sākuma stadijā un saskaņot piemērotāko risinājumu.

Zondēšanas darbiem tiek izmantota:

  • Statiskā zondēšana (cone penetration test) ar akustisko pjezokonu (Geotech) ir populārākā metode ar patreiz augstāko price/performance rezultātu grunts izpētē. Minētās iekārtas parametri ļauj precīzi noteikt slāņu robežās, kā arī tiešā veidā tos izmantot Eurocode pamatu aprēķina metodēs. Caur tieši nosakāmiem grunts parametriem (qc, fs, Rf) ar korelācijām var noteikt virkni citus kritiskus grunts parametrus – deformācijas moduli (E’), iekšējās berzes leņķi (ϕ’), nedrenētās bīdes stiprību (cu) u.c. Pielietojot in-situ porūdens spiediena mērīšanu, testa laikā var veikt porūdens spiediena disipācijas testu, kas tādējādi ļauj tikt pie konsoldācijas koeficienta sēšanās aprēķiniem.  (standarts LVS EN LVS CEN ISO 22476-1).


CPT zondēšanas aprīkojums

Pilnīgs jaunums iekārtu saimē ir CPT pjezokona iekārtas aprīkošana ar seismisko uztvērēju un iespēja veikt sCPT zondēšanu (seismic cone penetration test) īstenojot down-hole Seiscmic test, kas in-situ ļauj noteikt šķērsviļņu ātrumu (Vs) un atvasināt grunts dinamiskos deformāciju parametrus (G0 un E0), kas ir kristiski pie dinamiskām iedarbēm uz grunts masīvu mazo un ļoti mazo slodžu diapazonā (small-strain).


SCPT zondēšanas aprīkojums

  • Svarzondēšana metode (weight sounding test) arī zviedru metode (standarts LVS CEN ISO/TS 22476-10) izmantojama CPT zondēšanai nepieejamās vietās, t.i. vietās lieliem celtniecības atkritumiem, uzbērtajās gruntīs (piemēram, Vecrīga u.c.) un šķembu pabērumos (ceļi un laukumi). Zondēšanas gaitā zem 1 kN svara tiek fiksēts zondēšanas vītņuzgaļa iedziļināšanai par 20 cm nepieciešamais pusapgriezienu skaits. Svarzondēšanas rezultāti ar korelācijām var tikt transformēti uz statiskās zondēšanas raksturlielumiem qc un fs. Izmantojot iekārtas portatīvo modifikāciju, zondēšanu var veikt arī šaurās vietās un iekštelpās.


WST zondēšanas iekārta

  • Dinamiskā zondēšana ar supersmago (DPSH), smago (DPH) vai vieglo (DPL) iekārtu. Metode ir relatīvi vienkārša – testa laikā, izmantojot dažāda smaguma āmurus, kas atkarībā no metodes un izpildes prasībām, tiek palaista no dažāda augstuma (0,5 – 0,75 m), tādējādi nosakot grunts stiprības rādītājus 20 vai 10 cm intervālam sitienu veidā N20, N10. Salīdzinot ar CPT, iekārta nemanto augstu popularitāti starp vietējiem inženieriem, bet atsevišķos gadījumos dinamiskā zondēšana ir neaizstājama.
  • Spārniņgriezes FVT (field vane test) mērījumi tiek izmantota saistīgo grunšu bīdes pretestības noteikšanā (LVS EN ISO 22476-9). Spārniņu formu un izmērus var izvēlēties atkarībā no grunts veida, stiprības un pārbaudes mērķa.

  • Urbšanas metode – urbšanas darbi tiek veikti ar vītņurbšanas, gan ar serdes urbšanas metodi, ļaujot iegūt arī augstas kvalitātes paraugus laboratorijas testu veikšanai.

 


MŪSU KLIENTI