Ceļi, komunikācijas un citas līnijveida būves

Ceļi, komunikācijas un citas līnijveida būves

Piedāvājām veikt plānoto UKT vai autoceļu, ielu un laukumu ģeotehniskā izpēti, kas satur nepieciešamos izejas datus būvju projektēšanai, būvniecībai, grunts infiltrācijas aprēķinam u.c.


MŪSU KLIENTI