Vēja ģeneratori

Vēja ģeneratori

Vēja ģeneratoru projektēšana un būvniecība prasa gandrīz tik pat rūpīgu pieeju kā ēku projektēšanu seismiski aktīvos reģionos. Vēja slodzes arī ģeotehniskās izpētes veicējiem uzliek par pienākumu ņemt vērā vēja radītās dinamiskās slodzes un nodrošināt projektēšanu ar kvalitatīviem izejas datiem, pielietojot speciālas iekārtas un metodes.

Piedāvājam visu ģeotehniskās izpētes pakalpojumu kompleksu, kas nepieciešams vēja ģeneratoru projektēšanai.


MŪSU KLIENTI