CPT: Grunts izpēte ar statisko zondēšanu ar iekārtu PAGANI TG 63-150, ar GEOTECH akustisko zondi. Valsts un Eiropas vienotais standarts EN ISO 22476-12

WST: Grunts izpēte ar svarzondēšanu (rotācijas zondēšanu)zondēšanu ar iekārtu GEOTEK-1000 vai tās portatīvo modifikāciju tiek veikta pagrabos un ar CPT Pagani iekārtu nepieejamās vietās vai vietās ar praktiski neiespējamu enkurošanu. Valsts un Eiropas vienotais standarts EN ISO 22476-10

CPTU: Grunts izpēte ar statisko zondēšanu un poru spiediena mērījumu. Valsts un Eiropas vienotais standarts EN ISO 22476-1

FVT: Grunts bīdes pretestības noteikšana ar spārniņgriezes mērījumiem „in situ”